Změna v úhradě nákladů za očkování cizinců proti onemocnění covid 19

(Praha, 12. listopadu 2021) Chceme vás informovat o změně při úhradě nákladů na očkování cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky.

Tyto osoby budou mít nově hrazené očkování z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Na místě budou cizinci hradit pouze náklady na aplikaci očkovací látky, které jsou v případě Maxima pojišťovny od 5. května 2021 kryty Komplexním zdravotním pojištění cizinců, a to u smluv sjednaných na dobu delší než čtyři měsíce. U starších smluv je krytí nákladů řešeno veřejným příslibem. Změny jsou platné od 15. listopadu 2021. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši infolinku.

Vaše Maxima pojišťovna