Pojištění bytu

Pojištění bytu si můžete sjednat jednoduše online v rámci produktu MaxDomov. Podle Vašich představ si vyberte jeden ze tří nabízených balíčků a během několika minut máte Váš byt pojištěn. Výběr balíčku záleží na rizicích, která chcete mít pojištěním pokryta. Máte-li pochybnosti, můžete využít i pojišťovacího poradce.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Proč si pojistit byt?

Byt je Vaším domovem, je to místo, kam se rádi vracíte, trávíte zde volný čas s rodinou. Jistě si dobře uvědomujete, že Vašemu bytu hrozí řada nebezpečí, začínaje požárem či výbuchem plynu a konče vytopením sousedem. Proti těmto a mnoha dalším nepříjemným událostem Vás ochrání pojištění bytu. Zabezpečte svůj byt kvalitním pojištěním a sjednejte si pojištění bytu u Maxima pojišťovny.

Jak si pojistit byt?

Pojistit byt si můžete v rámci produktu Komplexního pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov. Smlouvu můžete uzavřít jednoduše online nebo můžete smlouvu uzavřít v našem Centru pojišťovacích služeb Maxima, případně využijte naši partnerskou síť.

Sjednat online se slevou až 25 %

Proti čemu budete pojištění pokud si u nás pojistíte byt?

Pojištění bytu u Maxima pojišťovny Vás ochrání proti:

 • Požáru, blesku, výbuchu, kouři, pádu letadla.
 • Poškození vodou z vodovodního či kanalizačního potrubí.
 • Vichřici, krupobití a dalšímu poškození domu deštěm.
 • Odcizení stavebních součástí třetí osobou.
 • Krádeži vloupáním, loupež stavebního materiálu aj.

Co vše si můžete u nás pojistit v rámci pojištění bytu?

 • Byt v osobním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí a včetně podílu na společných částech domu.
 • Byt v družstevním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí.

Chcete vinkulovat pojistnou smlouvu? Informace zde.

Varianty online pojištění bytu

Máte-li zájem o uzavření pojištění online, vyberte si jeden z balíčků pojištění.

Balíček pojištění IDEAL

Tento základní balíček pojištění obsahuje pojistné krytí širokého spektra možných rizik, konkrétně:

požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly; odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky; vandalismus; zkrat, přepětí a podpětí; poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci.

Pojištění  bytu v hodnotě 1,5 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 956 Kč za rok.

Sjednat online balíček IDEAL

​Balíček pojištění EXCELENT

Tento balíček pojištění obsahuje stejný rozsah pojistného krytí jako balíček IDEAL rozšířený o pojistné krytí nebezpečí:

 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky s limitem plnění 25 tis. Kč,
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 100 tis. Kč.

Pojištění  bytu v hodnotě 1,5 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 1 312 Kč za rok.

Sjednat online balíček EXCELENT

​Balíček pojištění VIP

Oproti balíčku EXCELENT kryje balíček pojištění VIP tato rizika:

 • povodeň a záplava,
 • vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky – limit až 50 tis. Kč,
 • odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky – balíček obsahuje vyšší limit plnění – až 200 tis. Kč.

Pojištění  bytu v hodnotě 1,5 mil. Kč se spoluúčastí 1 000 Kč  již za 2 287 Kč za rok.

Sjednat online balíček VIP