Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data (GDPR)

Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data s limitem 40 mil. Kč mohou nově získat podnikatele s ročním obratem do 400 mil. Kč. Nový produkt reaguje na nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropské unie (GDPR).

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Hlavní výhody produktu:

 • krytí kybernetických rizik v rozsahu obvyklém a světovém trhu;
 • krytí rizik spojených s odpovědností za data i bez souvislosti s IT = GDPR;
 • krytí nákladů regulatorního řízení, vč. sankcí a pokut v rámci ČR i mimo;
 • krytí rizik spojených s odpovědností za data v souvislosti s platebními kartami, vč. sankcí a pokut;
 • vysoké limity plnění – do 40 mil. Kč;
 • jednoduchost sjednání (Stručný a srozumitelný dotazník, smlouva i podmínky + nadstandardní přístup a rychlost obsluhy klienta i makléře).

Územní platnost:

 • vznik pojistné události kdekoli na světě;
 • zásah IT odborníka z území ČR.

Máte zájem o sjednání nebo o více informací?

Zašlete poptávku na email: poptavky@maxima-as.cz nebo zavolejte na tel.: 734 706 154.
 

Jaká rizika produkt obsahuje:

A/ Náhrada škody nebo pokuta v důsledku odpovědnosti za:

 • ztrátu nebo podezření na ztrátu neveřejných dat či informací třetí strany;
 • porušení jakékoliv legislativy na ochranu osobních údajů po celém světě ze strany pojištěného nebo osoby, za kterou nese pojištěný odpovědnost;
 • porušení autorského práva, vlastnického práva, sloganu, ochranné známky, obchodního názvu nebo doménového jména;
 • plagiátorství, pirátství nebo zpronevěření či krádež nápadů;
 • znevažování, včetně poškození pověsti jakéhokoliv produktu nebo služby;
 • porušení závazku mlčenlivosti nebo narušení či zásah do jakéhokoliv práva na ochranu osobních údajů.

B/ Náhrada škody nebo pokuta v důsledku odpovědnosti za:

 • předání jakéhokoliv malwaru ze sítě pojištěného nebo ze sítě poskytovatele cloudových služeb;
 • chybu zabezpečení počítačového systému nebo sítě pojištěného, v jejímž důsledku dojde k neoprávněnému přístupu;
 • nezabránění útoku spočívajícímu v odepření služby (DoS, DDoS), spuštěnému ze sítě pojištěného nebo ze sítě poskytovatele cloudových služeb.

C/ Náklady pojištěného na uvedení do původního stavu v souvislosti se vznikem odpovědnosti za data nebo s porušením zabezpečení sítě, tj.:

 • náklady na službu monitorování a detekce podvodů;
 • náklady spojené s kyber vydíráním;
 • náklady na obnovu dat;
 • forenzní náklady;
 • výdaje právního zastupování;
 • náklady na oznámení;
 • náklady vynaložené na vztahy s veřejností.

D/ Ušlý zisk a stálé náklady v případě přerušení nebo omezení provozu následkem:

 • neoprávněného přístupu;
 • chyby operátora;
 • útoku spočívajícím v odepření služby (DoS, DDoS útok);
 • zavedení malwaru do sítě vlastněné nebo provozované pojištěným, včetně sítě jakéhokoliv provozovatele cloudových služeb.

E/ Náklady na pokuty a částky vyměřené v oblasti platebních karet v důsledku vzniku odpovědnosti za data.