Pojištění schopnosti splácet k úvěrům a kartám Home Credit

 • Nepřidělávejte si další vrásky starostmi o splátky, když onemocníte nebo přijdete o práci.
 • Úhrada za pojištění je součástí měsíční splátky úvěru.
 • V případě invalidity nebo úmrtí doplatíme úvěr za Vás.
 • Při pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání nebo hospitalizaci Vám vyplatíme až 12 splátek úvěru.

Jak funguje pojištění?

 

Pojistnou událost oznamujte bez zbytecneho odkladu

1

Pojistnou událost oznamujte bez zbytečného odkladu. 

Odklad splatky

2

Odklad splátky znamená posunutí splatnosti řádné splátky úvěru o jeden kalendářní měsíc. Odklad je možný pouze u balíčku MAX+.

Popište

3

Vyplňte Oznámení pojistné události a zašlete s požadovanými přílohami na adresu:
Maxima pojišťovna, a.s.
Italská 1583/24
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Balíček pojištění MAX+ a MAX

(do 70 let věku)

 
Pojišťovna kryje Balíček 
MAX+
Balíček
MAX
Pracovní neschopnost

karence 30 dnů
plnění až 12 splátek/každá pojistná událost

ok ok
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace

karence 30 dnů ztráta zaměstnání/3 dny hospitalizace plnění až 12 splátek/každá pojistná událost

ok ok
Invalidita 3. stupně

plněn zůstatek 

ok ok
Úmrtí

plněn zůstatek dluhu

ok
 
ok
jen úraz
Odklad splátek úvěru

1 odklad splátky za každý rok trvání smlouvy (tj. po dobu karence), u RU je období odkladu úročené

ok fail
Sazba pojistného 8,90% 5,90%

 

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům a kartám Home Credit

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům a kartám Home Credit

Pojistěte se a žijte na MAX

Napište nám

 

Proč si vybrat právě toto pojištění?

 

 • Pojišťovna kryje všechny pojištěná rizika

  V případě, že máte balíček MAX+, tak Vás pojišťovna kryje na všechna pojištěná rizika vzniklá následkem nemoci nebo úrazu.

 • Pomůžeme vám se splácením úvěru

  Pokud se něco stane, pomůžeme Vám 
  se splácením úvěru.

 • Odklad splátky

  U balíčku MAX+ Vám můžeme pomoci okamžitě tím, že Vám odložíme splátku.

 • Pojištění na ztrátu zaměstnání nebo hospitalizace

  Automaticky jste pojištěný buď na ztrátu zaměstnání nebo na hospitalizaci.

 • Kdykoliv je možné pojištění zrušit

  Pojištění můžete kdykoliv zrušit a později jednoduše po telefonu znovu sjednat.

 • Pojištění platí po celém světě

  Pojištění platí po celém světě.

Co vás nejvíce zajímá

Půjčku už mám sjednanou, ale chtěl bych si k ní sjednat i pojištění. Jak na to?

Stačí zavolat na naši klientskou linku +420 542 100 100. Naši operátoři pro Vás vše zařídí.

Jaké typy pojištění si můžu sjednat?

Ke všem produktům si můžete sjednat Pojištění schopnosti splácet, ke kreditním kartám také Pojištění osobních věcí a zneužití karty.

Do kdy mám pojišťovně oznámit pojistnou událost?

Na nic nečekejte a spojte se s pojišťovnou hned, jak to bude možné.

Jak dlouho trvá vyřízení pojistné události?

Pojišťovna vyřizuje pojistnou událost co nejrychleji. Zákonná lhůta pro vyřízení pojistné události je maximálně 3 měsíce od jejího oznámení.

Komu pojišťovna vyplatí peníze v případě pojistné události?

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění na číslo účtu, které jste uvedl/a při oznámení pojistné události. V případě úmrtí zašle pojistné plnění do Home Creditu, který je použije na úhradu zbývajícího dluhu.

Hlásím pojistnou událost, která se stala v zahraničí. Co mám dělat, když mám dokumentaci v cizím jazyce?

V tomto případě je třeba zajistit překlad do českého jazyka osobou oprávněnou k překladu úředních dokumentů.

Mohu přestat hradit splátky úvěru, když oznámím pojistnou událost?

Ne, máte povinnost hradit splátky úvěru i po oznámení pojistné události a také po celou dobu trvání pojistné události. Pojišťovna totiž posílá pojistné plnění vám a vy ho následně použijete k úhradě splátek.

Kdy mohu uzavřít toto pojištění?

Pojištění lze sjednat při podpisu úvěrové smlouvy nebo dodatečně na základě telefonické nebo písemné domluvy. V obou těchto případech musíte splňovat podmínky pro sjednání pojištění, vybrat si balíček pojištění a potvrdit všechna potřebná prohlášení.

Co mám dělat v případě, že potřebuji provést změnu v pojistné smlouvě?

V tomto případě zavolejte na telefonní číslo +420 542 100 100.

Jak postupovat při pojistné události?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušné Oznámení pojistné události, které najdete v dolní části stránky v sekci Dokumenty ke stažení. Pravdivě popište vznik a rozsah škodné události a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu Maxima pojišťovna, a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha - Vinohrady.

Jak postupovat při využití odkladu splátek?

Neprodleně oznamte pojistnou událost (např. pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání) pojišťovně na telefonním čísle +420 542 527 528 a požádejte o odložení splátky. Doložte vznik pojistné události dokumenty, pokud si je pojišťovna vyžádá (např. kopie potvrzení o vzniku pracovní neschopnosti, kopie potvrzení o evidenci na úřadu práce). Po odložení splátky vás bude Home Credit kontaktovat s dalšími informacemi.