Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

 • Při uzavírání pojištění není nutné vyplňovat zdravotní dotazník
 • V případě invalidity nebo úmrtí doplatíme úvěr za Vás.
 • Pojistné se hradí současně se splátkou Vašeho úvěru 
 • Odklady splátek jsou poskytovány již v čekací době

 

Oznámení pojistné události

 

Zavolejte nám
1

Škodu nahlásíte zdarma na infolince
800 449 999 nebo na e-mailu czinfo@cardif.comŠkodní a pojistné události vyřizuje pověřený administrátor BNP Paribas Cardif pojišťovna.

Zaslání formuláře na adresu
2

Pokud pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání trvá více než 30 dní, vyplňte konkrétní formulář a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu:
BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8 – Libeň

Vyplacení pojistného plnění
3

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna na účet klienta, uvedený v oznámení pojistné události. Pouze v případě úmrtí pojištěného vyplatí pojišťovna plnění na účet Zonky, které bude použito na splácení úvěru.

.

 

Zonkyho záchranná vesta (do 65 let věku)

Pojišťovna kryje Pojistné plnění Odklad splátek Počet odložených splátek
Pracovní neschopnost Měsíční splátka ok až 12
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu Měsíční splátka ok až 12
Invalidita III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P Zůstatek dluhu ok až 3
Smrt Zůstatek dluhu fail fail
Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

Nadstandardní pojištění schopnosti splácet hotovostní úvěry

Sjednat on-line

 

Co byste měli vědět

 • Nejvýhodnější nabídka

  Nejvýhodnější nabídka - 8,9 % z měsíční splátky

 • Okamžitá pomoc

  Okamžitá pomoc při nesnázích

 • Odložení splátek

  Můžete požádat o odložení splátek
   

 • Odložení splátek

  Ke střídání rizik dochází automaticky, dle toho, jak se mění Vaše životní situace.

 • Nárok na pojistné plnění

  Nárok na pojistné plnění z pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání vzniká až po 30 dnech trvání.

 • diagnostika

  Pojištění se vztahuje pouze na nemoci, popř. na jejich příznaky a úrazy, které se projeví nebo budou diagnostikovány až po počátku pojištění.

Bližší informace o pojištění naleznete v podmínkách.

Co vás nejvíce zajímá

Co dělat v případě vzniku pojistné události?

Pojistnou událost je nutné oznámit na telefonní číslo 800 449 999 (hovor není zpoplatněn) nebo prostřednictvím příslušného formuláře, který naleznete na webových stránkách společnosti. 

Kam se vyplácí pojistné plnění?

Pojistné plnění je vypláceno na účet, který klient uvedl v Oznámení pojistné události. V případě úmrtí je pojistné plnění poukázáno na účet společnosti Zonky, která tuto částka využije na splacení úvěru.

Co musím udělat v případě, kdy pracovní neschopnost nebo období bez zaměstnání trvá více než 30 dní?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušný formulář, který zašlu s požadovanými přílohami na adresu: BNP Paribas Cardif pojišťovna a.s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 – Libeň. Na tuto adresu také zasílejte formuláře se všemi přílohami v případě úmrtí nebo přiznání invalidity třetího stupně. Potřebné formuláře včetně dalších informací naleznete na webových stránkách společnosti Zonky.

Mohu pojištění uplatnit také na nemoci nebo úrazy, které mi byly diagnostikovány před počátkem pojištění?

Pojištění se vztahuje pouze na ty nemoci a úrazy, které vznikly až po zahájení pojištění. V případě pracovní neschopnosti, která vznikla v důsledku nemoci, se kterou se pojištěný léčil před zahájením pojištění, lze zažádat o odložení splátek.​​​​​