Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

 • Při uzavírání pojištění není nutné vyplňovat zdravotní dotazník
 • V případě invalidity nebo úmrtí doplatíme úvěr za Vás.
 • Pojistné se hradí současně se splátkou Vašeho úvěru 
 • Odklady splátek jsou poskytovány již v čekací době

 

Oznámení pojistné události

 

Zavolejte nám
1

Škodu nahlásíte zdarma na infolince
800 449 999 nebo na e-mailu
zonky@maxima-as.cz

Zaslání formuláře na adresu
2

Pokud pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání trvá více než 29 dní, vyplňte konkrétní formulář a zašlete jej spolu s požadovanými přílohami na adresu:
Maxima pojišťovna, a.s.
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
nebo emailem na adresu zonky@maxima-as.cz

Vyplacení pojistného plnění
3

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna na účet klienta, uvedený v oznámení pojistné události. Pouze v případě úmrtí pojištěného vyplatí pojišťovna plnění na účet Zonky. Pojistné plnění bude použito na splacení úvěru.

.

 

Zonky záchranná vesta (do 70 let věku)

Pojišťovna kryje Pojistné plnění Odklad splátek Počet odložených splátek
Pracovní neschopnost až 12 měsíčních splátek ok až 12
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace až 12 měsíčních splátek ok až 12
Invalidita II. a III. stupně nebo vydání průkazu ZTP/P zůstatek dluhu ok až 3
Ošetřování člena rodiny až 12 měsíčních splátek ok až 12
Úmrtí Zůstatek dluhu fail fail
Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům Zonky

Nadstandardní pojištění schopnosti splácet hotovostní úvěry

Sjednat on-line

 

Co byste měli vědět

 • Nejvýhodnější nabídka

  Nejvýhodnější nabídka - 8,9 % z měsíční splátky

 • Okamžitá pomoc

  Okamžitá pomoc při nesnázích

 • Odložení splátek

  Můžete požádat o odložení splátek
   

 • Odložení splátek

  Ke střídání rizik dochází automaticky, dle toho, jak se mění Vaše životní situace.

 • Nárok na pojistné plnění

  Nárok na pojistné plnění z pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání vzniká až po 29 dnech trvání.

 • diagnostika

  Pojištění se vztahuje pouze na nemoci, popř. na jejich příznaky a úrazy, které se projeví nebo budou diagnostikovány až po počátku pojištění.

Bližší informace o pojištění naleznete v podmínkách.

Co vás nejvíce zajímá

Co dělat v případě vzniku pojistné události?

Pojistnou událost je nutné oznámit na telefonní číslo 800 449 999 (hovor není zpoplatněn) nebo prostřednictvím příslušného formuláře, který naleznete na webových stránkách společnosti. 

Kam se vyplácí pojistné plnění?

Pojistné plnění je vypláceno na účet, který klient uvedl v Oznámení pojistné události. V případě úmrtí je pojistné plnění poukázáno na účet společnosti Zonky, která tuto částka využije na splacení úvěru.

Co musím udělat v případě, kdy pracovní neschopnost, ošetřovaní člena rodiny nebo období bez zaměstnání trvá více než 29 dní?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušný formulář a zaslat ho s požadovanými přílohami na adresu: Maxima pojišťovna, a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Na tuto adresu také zasílejte formuláře se všemi přílohami v případě úmrtí nebo přiznání invalidity druhého nebo třetího stupně či vydání průkazu ZTP/P. Potřebné formuláře včetně dalších informací naleznete zde.

Mohu pojištění uplatnit také na nemoci nebo úrazy, které mi byly diagnostikovány před počátkem pojištění?

Pojištění se vztahuje pouze na ty nemoci a úrazy, které vznikly až po zahájení pojištění. V případě pracovní neschopnosti, která vznikla v důsledku nemoci, se kterou se pojištěný léčil před zahájením pojištění, lze zažádat o odložení splátek.​​​​​