Asistenční služby ke kartám Home Credit

 • Asistenční služby jsou automatickou součástí kreditní karty
  s možností využívat je ihned po aktivaci Vaší karty.
 • Nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce v ČR i zahraničí.
 • Asistenční služby jsou speciálně pro Vás poskytovány v češtině i slovenštině na lince
  +420 542 527 528.
 • Poskytují pomoc v oblastech, které se týkají běžného občanského života (např. asistence k vozidlům nebo k domácnosti).

Na co se jednotlivé asistence vztahují?

Asistence Co máte v ceně
Asistence k domácnosti

Služby instalatéra, služby pokrývače, služby sklenáře a topenáře, služby zámečníka, pozáruční oprava spotřebičů mladších tří let

Zdravotní asistence

Zdravotní infolinka, nadstandardní ubytování v průběhu hospitalizace, doplatek na léky při hospitalizaci, dopravu na vyšetření při omezené pohyblivosti, doprava z nemocnice po hospitalizaci

Telefonické poradenství v právních oblastech

Informace o kupních  a nájemních smlouvách, poradenství v rámci pracovního práva, základní informace při řešení sousedských vztahů, poradenství při smlouvě o dílo a ochraně spotřebitele, základní informace o exekucích

Asistence k vozidlům

Oprava poruchy na místě, zajištění ubytování, náhradní doprava, výměna pneumatik, doplnění paliva a parkovné

 

Asistenční služby ke kartám Home Credit

Asistenční služby ke kartám Home Credit

Poradí ihned, kvalitně a v několika různých odvětvích

Napište nám

Jak pojištění funguje?

 

 • Okamžitá pomoc

  Každou pojistnou událost vždy oznamte nejdřív asistenční službě na linku Okamžité pomoci +420 542 527 528. V opačném případě nebudou poskytnuté služby proplacené.
   

 • Domácnost

  Domácí asistence se vztahuje pouze pro domácnost, ve které trvale žijete.
   

 • Poradenství

  Poradenství v právních oblastech nelze uplatnit při sporech mezi pojištěným a společností Home Credit, Maxima pojišťovnou nebo Dodavatelem asistenčních služeb.
   

Maxima pojišťovna, a.s. poskytuje asistenční služby prostřednictvím dodavatele asistenčních služeb
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
IČ: 25695215
se sídlem Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha 4

Detailní informace o produktu si můžete dohledat v podmínkách.

Co vás nejvíce zajímá

Jaké telefonní číslo mám využít, když potřebuji pomoci? 

Asistenční služby jsou k dispozici na lince Okamžité pomoci +420 542 527 528, která funguje nonstop a je Vám k dispozici v České republice i v zahraničí. 

Kdy mohu (resp. na jaké události) využít asistenční službu?

Tuto službu je možné využít pro případ asistence k vozidlům (např. pro případ výměny pneumatiky nebo odvozu auta do servisu), asistence k domácnosti (pojištění se vztahuje pouze na domácnost, ve které pojištěný trvale žije), zdravotní asistence (vztahuje se například na dopravu z nemocnice po hospitalizaci nebo na doplatky na léky po hospitalizaci) nebo na telefonické poradenství v právních oblastech, které poskytuje pomoc například při řešení soudních sporů nebo v rámci pracovního práva. 

V jakém jazyce jsou asistenční služby provozovány?

Asistenční služby ke kartám Home Credit jsou provozovány v českém a slovenském jazyce.

Kde všude pojištění platí?

Pojištění se vztahuje na všechny pojistné události, které vznikly na území České republiky. V případě asistence k vozidlům se pojištění vztahuje i na pojistné události, které vznikly na území ostatní evropských států s výjimkou Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka. V případě asistence v domácnosti se pojištění vztahuje pouze na pojištěnou domácnost. 

Lze sjednat toto pojištění bez karty Home Credit?

Ne, nelze. Asistenční služby lze začít využívat ihned po aktivaci karty. 

Na jak dlouho je možné sjednat pojištění?

Pojištění je možné sjednat pouze na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištěný/á jste i v případě, kdy máte odloženou splatnost splátky, jste v prodlení se splátkou úvěru ke kartě nebo máte zablokovanou kartu.

Co mám dělat v případě, že potřebuji provést změnu v pojistné smlouvě? 

V tomto případě zavolejte na telefonní číslo +420 542 100 100 nebo prostřednictvím e-mailové adresy homecredit@homecredit.cz.

Jakým způsobem mám nahlásit pojistnou událost? 

Každou pojistnou událost je vždycky nutné nejdřív asistenční službě na telefonním čísle +420 542 527 528. Jestliže tak neučiníte, nedojde k jejímu proplacení.

Jaké informace musím znát, když budu kontaktovat asistenční službu?

Ať už budete kontaktovat asistenční službu telefonicky, mailem nebo písemně jste povinni sdělit své jméno a příjmení, rodné číslo, v případě asistence k vozidlu registrační značku vozidla (SPZ) a místo kde se nachází nepojízdné vozidlo, v případě domácí asistence adresu pojištěné domácnosti, své kontaktní telefonní číslo, stručný popis škodné události nebo nastalého problému a další informace, o které pracovníci Asistenční služby požádají a které se škodnou událostí souvisejí.

Za jakých okolní pojištění zaniká?

Pojištění zaniká posledním dnem platnosti úvěrové smlouvy.